Velkommen til Steinkjer Soroptimistklubb

Steinkjer Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt 'best for kvinner', og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.

På klubbens nettsider kan du dette er en test lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter. Her finner du også informasjon om hvordan bli medlem og hvem som er kontaktpersoner.

 

Steinkjer Soroptimistklubb mottok Steinkjer kommunes likestilling og mangfoldspris den 8. mars 2017. Sammen med et diplom fulgte det med en pengesum på kr 5000,-.

 

Det var varaordfører Ida Bruheim Derås (f.v.) som overrakte prisen til klubbens visepresident Idrun Schult-Jessen og president Bente Markhus.

 

 

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima