Bli medlem

Vi vil gjerne ha flere medlemmer i klubben vår. Ta kontakt med en av oss for mer informasjon:

Turid Strand Susegg 936 91 503
Bente Markhus 906 75 615
Hilde-Randi Rønningen 920 51 093


 Eller send en mail til klubben: steinkjer@soroptimistnorway.no

Nye medlemmer i klubben vår.

I september 2016 fikk vi tre nye medlemmer:
Marna N. Ramsøy, Grete Sande og Gunn Elisabeth Guldahl.

I november 2016 ble Marit Hjøllo ønsket velkommen av presidenten Bente Markhus
og i mai 2017 ble Ida Bruheim Derås og Eva Midtsem Olsen nye medlemmer i klubben.

 

 

     

 

Rekruttering:Flere damer ønsker å bli medlem hos oss i nær fremtid. Klubbens medlemmer  har jobbet godt med rekruttering via sine arbeidsplasser, andre organisasjoner og sine nettverk.
Marna Ramsøy, Grete Sande og Gunn Elisabeth Guldahl
Bente Markhus ønsker Marit Hjøllo velkommen som medlem i klubben.
Ida Bruheim Derås og Eva Midtsem Olsen sammen med president Bente Markhus.