Lokalt prosjekt

Språktrening for kvinner, fortrinnsvis ektefeller av arbeidsinnvandrere.

Bakgrunn for prosjektet: Dette er en gruppe innvandrere som ofte har utdanning, men som mangler tilbud om språkopplæring.

Vi soroptimistene som har deltatt, har presisert at vi ikke skal være lærere, selv om mange har den bakgrunnen. Dette er et frivillig opplegg, til hygge og nytte for begge parter.

Etter litt prøving og feiling, har vi kommet fram til et opplegg vi synes fungerer, både for innvandrere og språktrenere.
To til tre soroptimister har gått sammen om en til to "elever". Slik har vi blitt godt kjent, og har kunnet avtalt og tilpasset møtene våre. Disse kvinnene har etter hvert fått noe opplegg gjennom NAV, både praksisplasser og opplæring. De fleste har også ansvar for barn, slik at det har vært nødvendig å ha fleksibilitet i opplegget.

 

 

 Språktrening 2016Hyggelige kvelder med språktrening. Her er det Ewelina fra Polen og Baoxue fra China som veiledes av Dagrun og Randi.