8. mars arrangement i Steinkjer 2014

Likestillings- og mangfoldsutvalget i Steinkjer kommune sammen med Steinkjer Soroptimistklubb, Beitstad og Mære sanitetsforeninger, Bygdekvinnelagene i Steinkjer, LO i Steinkjer, HINT, KUN, Norli bokhandel og Aschougs forlag arrangerte 8. mars, ”kvinnedagen” på Steinkjer samfunnshus.

Dagen ble åpnet med blomsternedsettelse på bysten av Fredrikke Marie Qvam ved Steinkjer kirke. Her ble det avholdt appell av fjorårets vinner av likestillings- og mangfoldsprisen i Steinkjer, og sang av Steinkjer Damekor.

CIMG1342

Videre ble det i Steinkjer samfunnshus holdt åpning og gjort klart for festmøte.

Forfatter, skribent og fordragsholder Amal Aden var invitert og holdt et fengende fordrag for ca 200 fremmøtte tilhørere.

Hun fortalte fra sitt hjemland Somalia med krig, undertrykkelse, vold og fattigdom hvor hun trådte sine første leveår før hun kom til Norge. Amal fortalte også om at det ikke bare var lett å komme til Norge, og at norske myndigheter fortsatt ikke er gode nok på innvandring og inkludering av ulike mennesker fra ulik kultur, religion og land. Samtidig mente Amal at det må stilles krav til de menneskene som skal inkluderes i det norske samfunnet. Hun så fortsatt at kvinner fra hennes opprinnelig hjemland og andre blir diskriminert av sin egen familie, ektefelle når de kommer til Norge. Mange kvinner får ikke anledning til å lære seg det norske språk, lære seg norsk kultur, komme seg ut i arbeidslivet, og blir veldig isolert i mange miljøer.

Amal fortalte også at hun pga at hun hadde stått frem som åpen homofil og er en kvinne med sterke meninger, så har hun og får fortsatt trusler fra ytterliggående religiøse miljøer, og er blitt antastet av folk på åpen gate. Hun må mange ganger tenke på hvor hun ferdes og hvordan hun skal opptre, men har her god hjelp fra myndighetene og politi i Norge.

Amal sitt foredrag var en vekker for tilhørerne og fikk nok mange til å reflektere over innvandringspolitikk mv. Amal Aden er en modig kvinne og er nok en dame som vil bli lyttet til og lagt merke også i fremtiden.

Likestillingsprisen 2014 ble delt ut og Bente Asp, lærer, couch, mangeårig leder innenfor skiidrett, mangeårig leder i Nord-Trøndelag skikrets og medlem av langrennskomiteen i NSF, og en dame som ”framsnakker” andre kvinner i mange sammenhenger, ble valgt. Dette var en velfortjent pris til henne. 

Det ble også sang og musikk under arrangementet, sang av Steinkjer damekor og artist Frida Natland. 

Servering ble ivaretatt av Steinkjer Røde Kors og internasjonal kvinnegruppe. 

Norli bokhandel solgte bøker av Amal Aden utgitt av Aschehoug, som hun signerte. 

8. mars arrangementet i Steinkjer ble også dette året vellykket og de som sitter i arrangementskomiteen jobber nå med et Fredrikkeseminar, fortrinnsvis hvert andre år som er basert på verdiene likeverd, mangfold, deltagelse og demokrati, samt at vi neste år arrangerer 8.mars igjen. 

Bente Markhus, visepresident i Steinkjer Soroptimist og referent