Årets markering av 8. mars i Steinkjer

8. mars ble markert på tradisjonell måte i Steinkjer Samfunnshus.

Her kan du se programmet for kvelden:
Invitasjon og program for 8. mars feiring 2015 i Steinkjer.