Årets markering av 8. mars i Steinkjer

Også i år går vi sammen med kommunen og andre organisasjoner for markering av 8. mars.
Dette har blitt en flott tradisjon!

Invitasjon og program for 8. mars feiring 2016 i Steinkjer.