Steinkjer Soroptimistklubb

 

Steinkjer Soroptimistklubb ble stiftet 27.05 1952 av
fed.president Clara Hammerich, Danmark.

Klubben har 24 medlemmer som møtes en gang i måneden.