Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre utarbeidet av SI Norgesunionen gir kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen.