Medlemsmøter

Klubbmedlemmene møtes 2. tirsdag i hver måned. Vi har ikke et fast møtested.

Vi er inndelt i 4 grupper og en av gruppene har ansvaret for kveldens opplegg.

Det skal være en hovedpost med ekstern foredragsholder eller en av klubbens egne medlemmer.

I tillegg er det 5-minutter med diktlesing, historiefortelling eller lignende med et klubbmedlem.