Tillitskvinner

STYRET 2021-2022

Hilde Randi Rønningen president
Bente Markhus visepresident

Marit Arnekleiv Danielsen kasserer
Marit Sakshaug Grøtan sekretær
 
Turid Strand Susegg styremedlem
Eva Midsem Olsen suppleant
Sheila Lian suppleant

NETTANSVARLIG / INFORMASJONSMEDARBEIDER:
Marit Sakshaug Grøtan / Bente Markhus

REKRUTTERINGSANSVARLIG: Kari Jølle

FN-KONTAKT: Hilde Randi Rønningen

PROGRAMKOORDINATOR: Bente Markhus

REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTET

Hilde-Randi Rønningen representant
Marit Hjøllo representant
Sissel Øye suppleant
Kari Jølle suppleant                                           
Gunvor Strugstad suppleant
Anne Berit Kyhring Karset suppleant
 
REVISORER
Dagrunn Foss
Kjersti Kinderås
 
VALGKOMITÉ 
Mary Foosnæs Rønning, Idrun Schult-Jessen og Marit Hjøllo